Skladba a funkce nervového systému

Nervová soustava je u člověka velmi vyvinutá a je tím, co nám umožňuje život na takové úrovni, na jakou jsme zvyklí. Právě tento systém se nám může mnohdy jevit nepochopitelný a složitý, ale ve skutečnosti je založen na velmi jasných pravidlech a funkcích, které zajišťují náš harmonický život.

Základní stavba nervové soustavy

Nervovou soustavu lze teoreticky rozdělit na dvě části. Mozek spolu s míchou je označován jako centrální nervová soustava, nervové tkáně uložené mimo tuto centrální část nazýváme periferním nervovým systémem.

Mozek je uložen v dutině lebeční a u dospělého člověka váží asi 1375 g. Anatomicky se dělí na tři části: zadní, střední a přední. Přední část je složena z mezimozku a koncového mozku. Střední mozek se nachází ve střední části a jako zadní část je označována prodloužená mícha, Varolův most a mozeček. Koncový mozek je rozdělen na dvě hemisféry oddělené uprostřed velkou podélnou rýhou. Jeho povrch je tvořen četnými záhyby a lze zde odlišit laloky čelní, temenní, týlní a spánkové.

Mícha je jakási trubice dlouhá 40 - 45 cm. Od velkého týlního otvoru sestupuje kostěným páteřním kanálem a končí v druhém bederním obratli. Na řezu míchy lze odlišit šedou hmotu míšní (těla neuronů), která tvoří uprostřed míchy motýlovitou strukturu ve tvaru písmene H. Je obklopena bílou hmotou tvořenou převážně axony neuronů, které vytváří vzestupné a sestupné dráhy míšní. Z míchy vychází 31 párů míšních nervů: 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 1 kostrční nerv.

Úkolem periferní nervové soustavy je zajistit obousměrné vedení informací mezi centrální nervovou soustavou a orgány a tkáněmi těla. Jsou zde nervy mozkomíšní - somatická nervová soustava a nervy vegetativní - vegetativní nervová soustava.

Neuron - stavební jednotka

Nejmenší jednotkou celé nervové soustavy jsou nervové buňky neboli neurony. Tyto buňky mají hvězdicovitý tvar a dlouhé výběžky. Jejich úkolem je přenos elektrických impulzů mezi mozkem a orgány. Jeden z typů těchto výběžků – tzv. dendrity - přijímají informace, které jsou následně vedené dalším výběžkem – axonem. Ten je pak propojen s dalším neuronem a takto je tvořena celá nervová dráha. Informace si neurony mezi sebou předávají tak hbitě, že jejich přenos probíhá rychlostí až 100 m/s.

Funkce nervové soustavy

Mozek i mícha zpracovávají vstupní informace ze smyslových orgánů a vytváří výstupní impulsy, které jsou následně vedeny k výkonným orgánům a ty provedou žádanou reakci těla. Mozek je však zejména zodpovědný za integraci a koordinaci ostatních orgánů těla. U každé části nervové soustavy je navíc možné uvést samostatné funkce. Např. v prodloužené míše jsou životně důležitá centra (dýchací a kardiovaskulární, centra potravních reflexů a centra reflexů obranných). Mozeček má na starosti pohybovou aktivitu a je centrem rovnováhy.

Skladba a funkce nervového systému patří do témat
  • Eva 21.04.2017 17:41:21

    Chtěla jsem se zeptat, na nějaký přípravek z omega-3 mastných kyselin na správnou fuknci mozku..


Adresář

Diskutujte na téma Onemocnění mozku a nervů

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku