Evropský den mozku

Evropský den mozku, který připadá na dnešní den, vyhlásila Evropská aliance Dana roku 1988. Následující týden proběhne také Evropský týden mozku. Od pondělí do čtvrtka se v Praze uskuteční cyklus přednášek, na nichž se lidé budou moci seznámit s novými poznatky vědců a lékařů z oblasti výzkumu mozku.

V rámci Evropského týdne mozku, který letos začíná 14. března, se nejen v Evropě, ale i v USA každoročně setkávají odborníci zabývající se výzkumem činnosti mozku, aby o nových poznatcích informovali širokou veřejnost.

V České republice se Evropský týden mozku bude konat již po třinácté a na jeho realizaci se podílejí Ústav experimentální medicíny AV ČR, Česká společnost pro neurovědy a Centrum neurověd.

Česká společnost pro neurovědy J. E. Purkyně společně s Ústavem experimentální medicíny AV ČR pořádá každoročně cyklus přednášek předních českých neurovědců z oblasti výzkumu mozku, na nichž zájemce seznámuje s nejnovějšími poznatky v oblasti neurovědního výzkumu v ČR.

Lidé se na přednáškách mohou dozvědět o fungování mozku, například zpracování bolesti či přenosu sluchových informací, o zobrazovacích metodách nebo tkáňových náhradách a také o mezinárodních projektech a spolupráci, o financování vědy a výzkumu a další zajímavá fakta o stále velmi málo probádaném řídícím a organizačním centru člověka.

Program přednášek

Přednášky se konají v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v místnosti 206

Pondělí 14. března

  • 14.00 Výzkum bolesti a jeho uplatnění v léčbě

Úterý 15. března

  • 9.00 Kmenové buňky a biomateriály v léčbě onemocnění míchy a mozku
  • 11.00 Roztroušená skleróza – autoimunitní onemocnění CNS mladého věku

Středa 16. března

  • 11.00 Vývoj řeči, písma a lidského mozku
  • 14.00 Schizofrenie a řeč. Netušená souvislost?

Čtvrtek 17. března

  • 9.00 Proč spíme a proč někdo spí špatně?
  • 11.00 Kde hledat lék proti epilepsii?
  • 14.00 Neuroinformatika a modelování činnosti mozku

Přečtěte si na Zdravě.cz o onemocněních souvisejících s mozkem:

Evropský den mozku patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Onemocnění mozku a nervů

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku